Kategorie: Banky

Šeky

Šek je klasickým nástrojem platebního styku, který je použitelný jak pro výběr hotovosti, tak jako nástroj bezhotovostního placení. Jeho využití v hospodářské praxi je ovlivněno především tradicí. Jde (podobně jako u směnky) o cenný...

Kolektivní investování (KI)

Kolektivní investování (KI) Definice kolektivního investování – nebude zkoušet – kolektivním investováním se rozumí shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti specializovaným subjektem a jejich následné investování do finančních instrumentů a movitých a nemovitých věcí –...

Bankovní systém

Bankovní systém patří ke klíčovým makroekonomickým nástrojům, pomocí kterých lze ovlivnit produkci, inflaci i nezaměstnanost. Bankovní soustava v ČR je dvoustupňová: 1. stupeň je ČNB – ústřední banka, PO ve formě státního peněžního ústavu...

Postavení banky v ekonomickém systému

Banka – finanční instituce. Finanční zprostředkovatel, jenž umožňuje transformaci relativně volných zdrojů do místa jejich momentální potřeby. Základní formou finančního zprostředkování je nákup vkladů a prodej úvěrů. Principy zprostředkování: – princip návratnosti – banka...

Právní úprava úvěrového vztahu

1.1.1. Právní úprava úvěrového vztahu Právním základem úvěrového vztahu je smlouva o úvěru. Tu uzavírá banka jako věřitel s klientem, který je v pozici dlužníka. V českém právním řádu je úvěrová smlouva upravena obchodním...

Organizace platebního styku

Organizace platebního styku 1. Podstata platebního styku 2. Formy platebního styku 3. Platební systémy 4. Vybrané nástroje platebního styku Podstata platebního styku 1. Systém organizovaný bankami a nebankovními institucemi, prostřednictvím něhož jsou realizovány převody...

Leasing, factoring, záruky

Leasing, factoring, záruky Co je leasingová společnost – Leasingová společnost je kombinací obchodní a finanční společnosti. – Nejde o prostý vztah věřitel x dlužník, ale velmi důležitou roli hraje i dodavatel předmětu financování (resp....

Charakteristika a klasifikace bankovních obchodů

1.1. Charakteristika a klasifikace bankovních obchodů 1.1.1. Bankovní produkty a jejich základní rysy Banky jsou podnikatelskými subjekty, které obchodují s finančním kapitálem. Poskytují svým klientům služby finanční povahy. Bankovní služby, které banky klientům prodávají,...

Finanční deriváty

Finanční deriváty 1. termínové kontrakty- jsou to pevně sjednané kontrakty na budoucí prodej či nákup, firma je může zajistit např. při plánování budoucích kontraktů atd. a) forvard – obchoduje se s nimi na mimoburzovních...

Faktoring

Faktoring Jde o odkup (postoupení) krátkodobých pohledávek před lhůtou splatnosti (splatných zpravidla do 90, max. do 180 dní) faktoringové společnosti (faktor). Dodavatel dodá svůj produkt odběrateli a na základě toho mu pošle fakturu –...