Kategorie: Banky

Funkce centrální banky

1. Jmenujte funkce centrální banky: o emisní funkce o banka bank o správce měnových rezerv a státního dluhu o bankovní dozor 2. Jaké nástroje patří do měnové politiky: o tržní – diskontní nástroje, operace...

Úvod do bankovních obchodů

Úvod do bankovních obchodů 1.1. Česká národní banka Česká národní banka je ústřední bankou České republiky. Hlavním cílem činnosti ČNB je péče o cenovou stabilitu prostřednictvím cílování inflace. Pokud není dotčen její hlavní cíl,...

Úvěrové produkty

Úvěrové produkty Řadí se do bankovních aktiv, pro banku jsou významné zejména z hlediska jejich výnosů, nesou sebou však pro banku také rizika. Struktura bankovních úvěrových produktů • Umožňují klientům určitý způsob jejich financování...

Zajištění úvěrů

Zajištění úvěrů • Veškerá opatření prováděná bankou k vyloučení, resp. minimalizaci rizika spojeného s poskytnutým úvěrem, tzn. řádného splacení úvěru včetně úroků, • Nástroje používané k zajištění úvěrů: – Prověrka úvěrové způsobilosti klienta, (nahlédne...

Depozitní produkty

Depozitní produkty – cizí zdroj, v rozvaze v pasivech – banka v pozici dlužníka, klient v pozici věřitele =>banka si od klienta půjčuje peníze Úročení depozitních produktů • úroková sazba – relativní míra úroku,...

Platební produkty, směnky

Platební produkty, směnky 1. Směnky zák. směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. charakteristika: splňuje zákonem předepsané zákonitosti. Je v něm určitá osoba zavázána zaplatit oprávněnému majiteli směnky směnečnou částku. směnky: dluhový cenný papír, směnečný...

Depozitní produkty

Depozitní produkty Objevují se v pasivech banky. Banky se v rámci depozitních produktů dostávají do pozice dlužníka, klient vystupuje jako věřitel. Banky tímto získávají finanční prostředky. Úročení depozitních produktů • Úroková sazba – relativní...

Finanční systém

Finanční systém – soubor trhů, institucí, zákonů, regulací a technik, prostřednictvím kterých jsou realizovány finanční transakce všeho druhu, – hotovostní i bezhotovostní úhrady, obchodování s dluhopisy, akciemi, a jinými cennými papíry – určování rokových...

Bankovní produkty, klientské bankovní účty, platební systémy

Bankovní produkty, klientské bankovní účty, platební systémy Charakteristika bankovních produktů Společné rysy bankovních produktů: • Služba nemateriální povahy – mají hodnotu, i když nejsou hmatatelné, nemateriální charakter bankovních produktů má tyto tři základní znaky:...

Bankovní produkty, klientské bankovní účty, platební systémy

Bankovní produkty, klientské bankovní účty, platební systémy 1. Charakteristika bankovních produktů společné rysy bankovních produktů: služba nemateriální povahy, (mají nějakou hodnotu, i když nejsou služby (produkty) hmatatelné. dualismus, vzájemná propojenost a podmíněnost. Nemateriální charakter...