Kategorie: Banky

Organizace a nástroje platebního styku

Organizace a nástroje platebního styku 1.1.1.1. Dokumentární inkaso Dokumentární inkaso patří do oblasti tzv. dokumentárních operací. Podstatou tohoto typu operací je aktivní účast banky v obchodní transakci, založená na dispozici s předepsanými dokumenty. Obecně...

Burzovní systém

Burzovní systém V ČR:  -SPAD -KOBOS -RM Systém SPAD Naše společnost umožňuje obchodování v systému SPAD (viz níže), na kterém se obchodují nejlikvidnější a nejkvalitnější cenné papíry (Blue Chips). Obchodovatelný počet kusů je standardizován...

Burzy v ČR

Burzy v ČR -národní charakter -české firmy 4 burzy:1) Burza CP Praha 2)Plodinová burza Brno 3)Moravskoslezská obchodní burza Brno(se službami- doprava) 4)Českomoravská komoditní burza Kladno(uhlí,hutnické výrobky) Burza Cenných papírů Praha,a.s. (BCPP)- -BCPP vznikla v...

Zákl. druhy bank. Operací

Zákl. druhy bank. Operací Banky jsou podnikatelské subjekty, které poskytují klientům finanční podoby a říká se jim bankovní produkty. Každá banka sestavuje svou bankovní bilanci, která má podobu rozvahy. Aktiva: Pokladní hotovost – hotové...

Bilance banky

Jako u každého podniku, tak i u banky získáme důležité informace o její činnosti ze dvou BILANCE BANKY nejdůležitějších účetních výkazů: a) bilance /též rozvaha/ b) výkaz zisku a ztrát Majetek – aktiva /velmi...

Banky v České republice

Banky v České republice V České republice působí 39 bank včetně těch zahraničních (a spořitelen). ABN Ambro Bank N.V., BAWAG Bank CZ, CALYON S.A. (organizační složka), CITCO – Finanční trhy a.s., Citibank a.s., Česká...

Bankovnictví a kapitálové trhy

Bankovnictví a kapitálové trhy Ing. Forišková Dana, Ph.D A418 ; PO 13:00 – 14:00 Zkouška – písemná a ústní část – písemná – asi testové otázky, plus otevřené, 20 otázek – max. 40 bodů,...

Zajištění úvěrů

Zajištění úvěrů • veškerá opatření prováděná bankou k vyloučení, resp. minimalizaci rizika spojeného s poskytnutým úvěrem, tzn. řádného splacení úvěru včetně úroků, • nástroje používané k zajištění úvěrů: o bonita klienta – prověrka úvěrové...

Depozitní produkty

• cizí zdroje, banka je v pozici dlužníka, klient je věřitel, banka si od něj půjčuje peníze Úročení depozitních produktů • úroková sazba – relativní míra úroku, vyjadřována v procentech na roční bázi (p.a.),...

Platební produkty – směnky

Platební produkty –  směnky 1. Směnky • Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. • Směnka = cenný papír, v němž je určitá osoba zavázána zaplatit oprávněnému majiteli směnky směnečnou částku. Směnka musí obsahovat...