DobréZnámky.cz

Chemická vazba

  silová interakce mezi dvěma atomy Pomocí chemické vazby se jednotlivé atomy seskupují do molekul (soudržnost atomů ve sloučenině) Atomy jsou poutány přitažlivými silami=vazba. Výsledná energie musí být nižší než výchozí. Různá povaha vazeb...

Vodík, voda, roztoky, vzácné plyny

Vodík – vlastnosti, reakce, příprava první člen periodické soustavy prvků; jeho atomy mají nejjednodušší elektronovou konfiguraci (1s1); nejlehčí ze všech prvků; biogenní prvek tvoří tři izotopy: lehký vodík = protium … (9. nejrozšířenější prvek...

Acidobazické děje

  Acidobazický děj – děj, při kterém dochází k přenosu protonu (=protolytická reakce) děj, který se uskutečňuje mezi kyselinami a zásadami   Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie kyselin a zásad – nejstarší kyseliny jsou...

Chemický děj, chem. kinetika a rovnováhy

chemický děj = proces, kdy dochází k přeměně chemických sloučenin, nejčastějším typem je chemická reakce látky vstupující = reaktanty látky vniklé = produkty otázku rychlosti a dynamiky průběhu reakcí studuje chemická kinetika energetické změny v reakci...

Prvky – s

  prvky s valenčními elektrony v orbitalu s î ten se zaplňuje 1 nebo 2 valenčními elektrony î prvky ležící v I. & II. A skupině PSP (1. a 2. skupině) Õ patří mezi nepřechodné prvky...

Prvky – p5

prvky s valenčními elektrony v orbitalech s & p, přičemž orbital s je zaplněn zcela, orbital p je zaplněn 5 valenčními elektrony (odtud název) î elektronová konfigurace poslední (valenční) vrstvy: ns2np5 (n je 2 – 6)...

Prvky – p4 = Chalkogeny

  elektronová konfigurace poslední (valenční) vrstvy: ns2np4 (n je 2 – 6) prvky s valenčními elektrony v orbitalech s & p orbital s je valenčními elektrony zaplněn zcela orbital p je zaplněn pouze 4 valenčními elektrony...

Prvky – p3

    elektronová konfigurace poslední (valenční) vrstvy: ns2np3 (n je 2 – 6) prvky s valenčními elektrony v orbitalech s & p orbital s je valenčními elektrony zaplněn zcela orbital p je zaplněn pouze 3 valenčními...

Prvky – p2

elektronová konfigurace poslední (valenční) vrstvy: ns2np2 (n je 2 – 6) prvky s valenčními elektrony v orbitalech s & p orbital s je valenčními elektrony zaplněn zcela orbital p je zaplněn pouze 2 valenčními elektrony (odtud...

Uhlík

                   Vlastnosti: -má značku C, řadí se do IV.A skupiny, typická ox. čísla jsou -IV, II, IV -elektronová konfigurace: 1s22s22p2 , může jednou excitovat (v orbitalu 2p má volné místo) → v excitovaném stavu...