Kategorie: Přírodní vědy

Prokaryotní organismy a viry

CHARAKTERISTIKA NEBUNĚČNÝCH ORGANISMŮ – VIRŮ • Nebuněčná struktura – samostatně nežije • Viry prokaryot se vyvinuly z prokaryot a viry eukaryot se vyvinuly z eukaryot • Virion • Do hostitelské buňky vstupuje pouze NK...

Pohyb rostlin a živočichů včetně člověka

Pohyb rostlin a živočichů včetně člověka   Buňka (prvoci) pasivní pohyb = přenos pomocí větru, vody, živočichů,… aktivní pohyb = aktivní transport (za vydání energie, cíleným směrem) organely pohybu: bičík – obvykle malé množství...

Choroby člověka

  Choroby člověka – příčiny, projev, prevence a léčení, genetika člověka Onemocnění kostí Choroba Příčiny Projev Prevence Léčení Dna nadměrná konzumace potravin s purinem   hromadění krystalků kyseliny močové u kloubů zánět a bolesti správná...

Choroby člověka

Choroby člověka – příčiny, projev, prevence a léčení, genetika člověka Onemocnění kostí Choroba Příčiny Projev Prevence Léčení Dna nadměrná konzumace potravin s purinem správná výživa dieta Osteoartritida opotřebení kostí Revmatická artritida Poškození, změny, onemocnění...

Rozdělení biologie

Rozdělení biologie 1. Podle druhů zkoumaného organismu: • Mikrobiologie (virologie, bakteriologie, protozoologie(prvoci) ) • Botanika (algologie(řasy), graminologie(trávy) ) • Zoologie (entomologie (hmyz), ichtyologie (ryby), batrochologie (obojživelníci), ornitologie (ptáci), malochozoologie (měkkýši), mammaliologie (savci) ) 2....

Taxonomie organismů

Taxonomie organismů Základní taxonomické jednotky: systematická biologie: určování a zařazování org. do taxonů, Systematika (taxonomie) (z řec. slova systema) vědecky zkoumá druhy a druhovou diverzitu organismů a všechny vztahy mezi nimi. Je nadřazená slovu...

Původ a vývoj člověka, antropogeneze

Původ a vývoj člověka, antropogeneze Zařazení člověka do zoologického systému • Říše: živočichové • Kmen: strunatci • Třída: savci • Řád: primáti • Nadčeleď: homonoidi • Čeleď: homonidi • Podčeleď: hominide • Rod: člověk...

Dýchací soustava

Dýchací soustava – Dýchací soustava zajišťuje výměnu plynů mezi organismem a vnějším prostředím – Vdechem přijímáme O2, výdechem se uvolňuje CO2 a vodní páry Dýchání dělíme: 1) PLICNÍ ( ZEVNÍ ) – dochází zde...

Růst rostlin

Růst rostlin • Nevratné zvětšování rozměrů hmotnosti rostliny • Změny tvaru i vnitřního uspořádání • Rostliny rostou po celý život • Dělením buněk • Zvětšování objemu buněk • Pak funkční rozlišení buněk Rozlišujeme 3...

Látkové řízení organismu, první pomoc,

Látkové řízení organismu, první pomoc, životospráva Základní charakteristika soustavy žláz s vnitřní sekrecí • Nejmenší soustava v těle ale s obrovským významem • Kontrolní systém endokrinních žláz – vylučují chemické látky hormony • Odvozeny...