Kategorie: Přírodní vědy

Vylučovací soustava

FUNKCE • Exkrece produktů metabolismu o Nestrávené zbytky o Toxiny o Sůl o Nevyužité věci (zbytky po léčivech, vitamíny, minerály) o Oxid uhličitý o voda STAVBA A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ • funkce močové soustavy...

Hmyz jako vrchol bezobratlých

Hmyz jako vrchol bezobratlých 4. podkmen: Vzdušnicovci (tracheata) – Charakteristika: 1) Dýchají vzdušnicemi (trachejemi) – Výmena O2, CO2 – Vnější prostředí <===> tkáně (přímo) – Bez spolupráce s CS – Stěnou je tenká biomembrána...

Charakteristika řas

Charakteristika řas • Vývojově různorodé • Dnes řadíme do říší Protozoa, Chromista, Plantae • Evoluce od prvohor (před 450 mil. let) • Různé biotopy (půda, voda, borka stromů…) • Někdy i extrémní podmínky (pouště,...

Hormonální regulace

Hormonální regulace Žlázy s vnitřní sekrecí(hormonální): – nemají zvláštní vývod; vytvářejí produkty tzv. hormony (působky), kt. jsou předávány do krve, krev dopraví hormony k cílovým orgánům – tyto žlázy se významně podílejí na řízení...

Bezobratlí živočichové

Bezobratlí živočichové přehled, vývoj orgánových soustav – Charakteristika živočichů: 1) Eukaryota = s pravým jádrem – Jádérko, nukleoplazma, jaderná membrána s póry pro výměnu látek – Při dělení => pentlicovité chromozomy (sudý počet) 2)...

Dýchací soustava

FUNKCE • Výměna plynů • Udržování homeostázy (spolupráce s krví) • Doprovodné o Nespecifická imunita (zachycování prachu na epitelu sliznic, řasinky) o Vylučování vody v podobě páry • VNITŘNÍ dýchání – výměna plynů mezi...

Smyslová soustava

se skládá z pěti základních smyslů, jimiž jsou zrak, hmat, čich, sluch a chuť. Je součástí nervové soustavy. ČIDLA zprostředkovávají spojení organismu s vnějším a vnitřním prostředím na základě podnětů – chemické, mechanické, teploty,...

Transport látek u rostlin

Transport látek u rostlin Příjem látek buňkou o difúze (pasivní transport bez spotřeby Energie) a) prostá – po koncentračním spádu – velmi pomalá, projde málokterá látka (př.: CO2, steroidní hormony) b) usnadněná – po...

Pohyby rostlin

Pohyby rostlin • Pohyb = projev dráždivosti PŘEHLED: • Fyzikální (projevují je živé i mrtvé části rostlin) • Vitální o Hygroskopické o Mrštivé o Taxe o Tropismy o Nastie Hygroskopické pohyby: • Různá schopnost...

Nervová soustava člověka

ÚSTŘEDNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA – mozek (encephalon), mícha páteřní (medula spinalis), prosloužená mícha (medula oblongata), varolův most (pons varoli), mozeček (cerebellum), střední mozek (mensencephalon), mezimozek (diencephalon), koncový mozek (telencephalon), kůra mozková, kůra předního mozku OBVODOVÉ...