DobréZnámky.cz

Jak správně napsat úvahu typu „Pro a proti“?

Úvaha Typ: Pro a proti Pří psaní úvahy typu „Pro a proti“ se zamysli nad argumenty pro a proti uvedené tezi. S ohledem na omezený počet slov se musíš soustředit pouze na nejdůležitější aspekty...

Jak správně napsat úvahu typu „Pro a proti“?

Úvaha Typ: Pro a proti Pří psaní úvahy typu „Pro a proti“ se zamysli nad argumenty pro a proti uvedené tezi. S ohledem na omezený počet slov se musíš soustředit pouze na nejdůležitější aspekty...

Jak správně napsat vyprávění?

Vyprávění Úvod (odstavec 1) Popiš situaci, představ hrdiny vyprávění a krátce popiš místo/čas děje Stať (odstavec 2 až 4) Na dva až tři odstavce popiš, jak probíhá děj Závěr (odstavec 5) Zformuluj celkový komentář,...

Větné členy – přehledné shrnutí

Větný člen Na čem závisí Jak je závislost vyjádřena Jak se ptáme Vnitřní dělení Čím bývá vyjádřen Co vyjadřuje podmět základní stavební dvojice Kdo? Co? a přísudek a) vyjádřený b) nevyjádřený c) všeobecný podstatným...

Velká písmena – kdy se píší, a kdy ne!

Zapamatuj si! v jednoslovných vlastních jménech píšeme velké počáteční písmeno: Eva, Praha, Evropa… ve víceslovných vlastních jménech píšeme v zásadě velké počáteční písmeno v prvním slově (pravidlo prvního písmene): Spojené státy americké, Tichý oceán,...