Kategorie: Přírodní vědy

Oběhová soustava

TĚLNÍ TEKUTINY – krev (mimobuněčné tekutiny) – tkáňový mok – soustava cévní a mízní vnitřní prostředí – stálost vnitřního prostředí je HOMEOSTÁZA. – míza KREV – obor – hematologie – krev je tekutá tkáň...

Oběhová soustava

Oběhová soustava • latinským názvem angiologia, zajišťuje oběh tělních tekutin • tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí (homeostáza) • součástí oběhové soustavy je cévní...

Smyslové orgány

= ČIDLA – analyzátory, RECEPTORY – základním znakem živé hmoty je dráždivost = schopnost reagovat na vnější či vnitřní podmět – čidlo má 3 části: a) receptory = smyslové buňky b) dostředivé dráhy c)...

Nebuněčná, prvobuněčná a jednobuněčná forma života

Nebuněčná, prvobuněčná a jednobuněčná forma života říše: Nebuněční (subcellulata) oddělení: Viry (vira) • jsou nebuněčné formy života organismů, jde o struktury mnohem menší a jednodušší než u buňky • jejich velikost je přibližně 15-390...

Mužská pohlavní soustava

Mužská pohlavní soustava • latinským názvem organa genitalia masculina • pohlavní soustava zabezpečuje rozmnožování (reprodukci), tzn. tvorbu nových jedinců (potomků) jedinci již existujícími, na základě jejich vlastní genetické informace • zajišťuje tvorbu pohlavních buněk,...

Močová soustava

– vylučovací soustava – odstraňovaní odpadních látek z těla: a) trávicí soustava → stolice b) dýchací soustava → CO2, H2O c) kožní soustava → pot d) močová soustava → moč – močová soustava odstraňuje...

Dědičnost a proměnlivost

Dědičnost a proměnlivost – autozomálně dědičné znaky jsou umístěné na autozomech 1) Autozomální dědičnost – dědičnost kvalitativních znaků – podmiňovány jedním genem – znak podmíněný jedním genem = genem velkého účinku se označuje monogenní...

Metabolismus

Metabolismus – na všechny procesy v organizmu je potřebná energie Termodynamické zákony: 1. celkové množství energie ve vesmíru je konstantní, mení se jen formy této energie – hovoříme o množství – kvantitě energie 2....

Lišejníky

– je symbiotické soužití hub se zelenými řasami nebo sinicemi – rozmnožují se nepohlavně odlamováním stélky, nebo vytvářením drobounkých tělísek – soredií – jsou vysoce citlivé na znečištěné ovzduší – jsou ekologicky vyhraněnou skupinou...

Léčivé rostliny

– nebo-li FYTOTERAPIE – význam v lidovém léčitelství (nelze používal jedovaté rostliny) a farmaceutické využití ROSTLINNÁ DROGY – jakákoliv sušená část rostliny – celá nať, listy, kořeny, květy, plody – čerstvá rostlina se neoznačuje...