Kategorie: Přírodní vědy

Složitosti stavby organismů

PRIONY – proteinové infekční částice (bílkoviny) VIROIDY – tyčinkovité molekuly NK bez obalu VIRUSOIDI – malé molekuly NK, obal z proteinů pomocného viru SATELITNÍ VIRY – malé molekuly NK, obal z vlastních proteinů VIRY...

Sinice

– prokaryotní, autotrofní organismy – rostou ve vodě, na vlhké půdě, na skalách a na kůře stromů – tvoří „vodní květ“ – pomnožení v parném létě v rybnících a jezerech → zbarvují vodní hladinu...

Semeno-semen

– vzniká z vajíčka po oplození OPYLENÍ: je přenesení pylu na bliznu pestíku OPLOZENÍNÍ: je splynutí pohlavních buněk = ♀ pohlavní buňky (součástí vajíčka) a ♂ spermatické buňky (součástí pylové láčky) 1. oplození –...

Semenné rostliny

– rozmnožují se semeny I. Nahosemenné rostliny: 1) lyginodendrové rostliny 2) cykasy 3) jinany 4) jehličnany II. Krytosemenné rostliny: 1) dvouděložné 2) jednoděložné I. NAHOSEMENNÉ ROSTLINY – nahá vajíčka leží volně na PLODOLISTECH, nejsou...

Hormon – chemická povaha – žláza – fyziologický účinek

    Hormon   Chemická povaha Žláza Fyziologický účinek Poruchy z nedostatku či nadbytku (onemocnění) Žlázové hormony obratlovců (člověka) Spouštěcí hormony (= zahájí činnost): LIBERTINY STATINY hypothalamus = dno mezimozku koordinace s nervovým řízením organismu: stimulace...

Prvoústí – ploštěnci, hlístí, měkkýši,

Prvoústí – ploštěnci, hlístí, měkkýši, kroužkovci Mnohobuněční (metazoa) • dochází k tvarově a funkční diferenciaci buněk na tkáně, orgány a orgánové soustavy • vychází se z představy kulovité soustavy váleče koulivého (volvox globator) •...

Prvoústí – členovci

Prvoústí – členovci kmen: Členovci (arthropoda) • vodní i suchozemští • nejpočetnější živočišný kmen • mají nestejnoměrné (heteronomně) článkované tělo a končetiny • články těla splývají ve větší celky a to v hlavu (cephalon),...

Plod-fructus

– vzniká po opylení a oplození I. pravé plody – vznikají pouze z pestíku (! ze semeníku → z vajíček vznikají semena!) 1) dužnaté 2) suché a) nepukavé b) pukavé II. nepravé plody –...

Ontogenetický vývoj člověka

Ontogenetický vývoj člověka Oplození vajíčka • spermie vstřiknuté při pohlavním styku do pochvy aktivně putují dělohou až do vejcovodu, kde může dojít k oplození vajíčka – splynutí vajíčka a spermie • s vajíčkem může...

Vědní disciplíny

Rozdělení na disciplíny Cytologie – zkoumá buňky, případně jednotlivé buněčné organely Anatomie – věda o vnitřní stavbě těl živých organizmů Morfologie – zabývá se vnější stavbou těl živočichů a jejich jednotlivých částí Organologie –...