Kategorie: Biologie

Dědičnost a proměnlivost

Dědičnost a proměnlivost – autozomálně dědičné znaky jsou umístěné na autozomech 1) Autozomální dědičnost – dědičnost kvalitativních znaků – podmiňovány jedním genem – znak podmíněný jedním genem = genem velkého účinku se označuje monogenní...

Metabolismus

Metabolismus – na všechny procesy v organizmu je potřebná energie Termodynamické zákony: 1. celkové množství energie ve vesmíru je konstantní, mení se jen formy této energie – hovoříme o množství – kvantitě energie 2....

Lišejníky

– je symbiotické soužití hub se zelenými řasami nebo sinicemi – rozmnožují se nepohlavně odlamováním stélky, nebo vytvářením drobounkých tělísek – soredií – jsou vysoce citlivé na znečištěné ovzduší – jsou ekologicky vyhraněnou skupinou...

Léčivé rostliny

– nebo-li FYTOTERAPIE – význam v lidovém léčitelství (nelze používal jedovaté rostliny) a farmaceutické využití ROSTLINNÁ DROGY – jakákoliv sušená část rostliny – celá nať, listy, kořeny, květy, plody – čerstvá rostlina se neoznačuje...

Květ-flos

– reprodukční orgán určený k rozmnožování – květ je přeměněný PRÝT → horní část stonku s listy 1 / 4 BIOLOGIE Stavba květu 1) Květní lůžko – z něj vyrůstají ostatní části květu –...

Kořen-radix

– podzemní orgán Funkce kořene – upevňuje rostlinu v půdě – přijímá vodu a minerální látky z půdy – mohou se do něj ukládat zásobní látky (hlízy, cibule) → rostlina může přežívat více vegetačních...

Kapradorosty

BIOLOGIE KAPRADOROSTY = 3 samostatná oddělení: 1) plavuně 2) přesličky 3) kapradiny – vyšší výtrusné fotoautotrofní rostliny – rodozměna S > G (sporofyt převažuje nad gametofytem) 1) PLAVUNĚ – plavuň vidlačka – chráněná rostlina...

Chromalveolata

– dříve skupina chromista 1) Zlativky – jednobuněčná až vláknitá stélka – bičíkatá – možnost panožek a fagocyty – hnědá barva = fukoxantin (hnědá), xantofyly (žlutá), karoteny (oranžová) – v nádržích v zakalené vodě...

Houby

– dříve samostatná říše Fungy + říše Chromista – dnes zařazení do systematických skupin Opisthokonta a Chromalveolata – obor mykologie Charakteristika hub – jednobuněčné nebo mnohobuněčné eukaryotické organismy – mají znaky rostlin i živočichů...

Hmyz

-nejpočetnější skupina členovců – vzdušnicovců VÝZNAM HMYZU 1)kladný a)opylovači 2)záporný a)přenašeči chorob, ektoparazité člověka (komár anapheles, b)tvorba produktů využitelných člověkem -med, vosk, propolis, mateří kašička (včela medonosná) -přírodní hedvábí (bourec morušový) c)článek potravního řetězce...