Kategorie: Biologie

Evoluční biologie

  – definice evoluce: o vychází z teorie systémů o dlouhodobý, samovolně probíhající proces, v důsledku kterého vznikají ze o jakákoli změna genetické výbavy populace organismů o živé systémy – disipační – snižování entropie...

Druhoústí

– deuterostomia – rozdělení živočichů podle existence tělních dutin a umístění ústního a řitního otvoru – COELOM – tělní dutina – ústní a řitní dutina je na opačných koncích těla – zástupci – 1)...

Dědičnost mnohobuněčných organismů

Dědičnost mnohobuněčných organismů J. G. Mendel • zakladatel genetiky; na základě mnoha pokusů s křížením hrachu, vyhodnotil výsledky a formuloval zákony dědičnosti, které byly uznány po téměř 40-ti letech Mendelovy zákony 1. Mendlův zákon...

Červené řasy – ruduchy

I. ARCHEPLASTIDA Červené řasy – ruduchy – vývojově stará skupina (nejstarší rostliny na Zemi) – obsahuje barviva: chlorofyl a + d modré barvivo = fykocyanin → výsledné zbarvení ,,řas“ od modrozelené až po červenou...

Buňka

Buňka představuje základní strukturní a funkční jednotku všech živých soustav, s výjimkou virů. Je tedy základem všech orgánů a tvoří i náš organismus. Obecné znaky buňky Buňka: • má vlastní genetický a proteosyntetický aparát...

Choroboplodné mikroorganismy

VIRY Virus (z lat. „virus“ – jed) je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na pomezí mezi živým a neživým. Patří mezi tzv.nebuněčné organismy a svou stavbou se od buněk dramaticky liší. „Tělo“ virů je...

Význam rostlin

1. I. Postavení v potravních řetězcích II. Význam rostlin a) pro přírodu b) pro člověka 2. I. Potravní řetězec – potravní pyramida – Potrava konzumentů I. řádu – Primární producenti – fotoautotrofní výživa =>...

Rostliny výtrusné a semenné, vývoj rodozměny

1. I. a) Rostliny výtrusné b) Rostliny semenné II. Vývoj rodozměny 2. I. a) Rostliny nižší výtrusné o Řasy – Autotrofní i heterotrofní Rostliny vyšší výtrusné – Tělo = kormus o Mechorosty – G...

Rozmnožování člověka

Rozmnožování člověka – Funkce: 1. Vznik nového jedince 2. Zabezpečení existence biologického druhu 3. Přenos genetické informace – Tvoří ji pohlavní žlázy (v nichž uzrávají pohlavní buňky) a pohlavní cesty – Vznik z mezodermu...