Kategorie: Biologie

Růst rostlin

Růst rostlin • Nevratné zvětšování rozměrů hmotnosti rostliny • Změny tvaru i vnitřního uspořádání • Rostliny rostou po celý život • Dělením buněk • Zvětšování objemu buněk • Pak funkční rozlišení buněk Rozlišujeme 3...

Látkové řízení organismu, první pomoc,

Látkové řízení organismu, první pomoc, životospráva Základní charakteristika soustavy žláz s vnitřní sekrecí • Nejmenší soustava v těle ale s obrovským významem • Kontrolní systém endokrinních žláz – vylučují chemické látky hormony • Odvozeny...

Minerální výživa rostlin

Minerální výživa rostlin Příjem: viz vodní režim rostlin Půda: • Půdní částice: o anorganická složka o organická složka = humus • Půdní roztok – kapalná složka, obsahuje živiny uvolněné z půdních částic • Přes...

Přechod rostlin na souš

Přechod rostlin na souš – adaptace na vodní a suchozemské prostředí, vodní a suchozemské ekosystémy Adaptace – život vznikl nejprve ve vodě v mělkých mořích (řasy) – na souši byly špatné podmínky: 1) v...

druhoústí živočichové – ptáci, savci

druhoústí živočichové – ptáci, savci Charakteristika druhoústých živočichů • Trojlistí živočichové • Prvoústa zanikají a nová se definitivně prolamují na druhé straně zárodku • Nervová soustava – hřbetní strana • Cévní soustava – břišní...

Heterotrofní výživa u rostlin

Heterotrofní výživa u rostlin Heterotrofní organismy rozlišujeme na: • Saprofyty – zisk OL z odumřelých zbytků organismů -> podíl na koloběhu látek (bakterie, u vyšších rostlin NE) • Parazity – zisk OL z hostitelů...

Význam rostlin – postavení v potravních řetězcích ekosystémů,

Význam rostlin – postavení v potravních řetězcích ekosystémů, rostliny hospodářsky významné, léčivé, plevelné, zdraví poškozující – Rostliny jsou součástí biosféry, pokrývají značnou část zemského povrchu – Primární producenti = autotrofní (fotoautotrofní výživa) => syntéza...

druhoústí živočichové – obojživelníci, plazi

druhoústí živočichové – obojživelníci, plazi Charakteristika druhoústých živočichů • Trojlistí živočichové • Prvoústa zanikají a nová se definitivně prolamují na druhé straně zárodku • Nervová soustava – hřbetní strana • Cévní soustava – břišní...

Obratlovci blanatí

AMNIOTA – 3 zárodečné listy : amnion, seróza, alantois – 3 třídy : plazi, ptáci, savci 1.PLAZI – REPTILIA -Suchozemští živočichové, plně přizpůsobeni životu na souši( ani k rozmnož. nepotřebují vodní prostředí – vod....

Živá a neživá příroda

Živá a neživá příroda – chemické složení, organizace, znaky, vztahy, vliv faktorů prostředí na život organismů, vznik a vývoj života na Zemi – přírodu můžeme rozdělit na živou a neživou Chemické složení – existuje...