Kategorie: Biologie

Svalová soustava

• člověk má dohromady kolem 640 svalů, většina se jich upíná ke kostem • spolu s kosterní soustavou tvoří jeden funkční celek umožňující veškerý pohyb těla a udržení jeho vzpřímené polohy • stavba svalů:...

Stonek – caulom

– nadzemní, vegetativní orgán rostlin (pod zemí může být jako oddenek) – roste ve směru pozitivního heliotropismu (nebo negativního geotropismu) Části kořene a) uzliny – nodi = z nich vyrůstají listy b) články –...

Stavba a funkce rostlinných orgánů

Stavba a funkce rostlinných orgánů jsou složeny z různých pletiv a soustav, vyvinuly se jen u vyšších cévnatých rostlin rozlišujeme: a) vegetativní (kořen, stonek, list) – výživa, růst, metabolismus hospodářský význam: potrava pro člověka,...

Smyslová soustava

Smyslová soustava • poskytuje člověku informace o vnitřním a vnějším prostředí • jejich hlavní součásti jsou receptory (čidla) umožňující přijímat mechanické, tepelné, chemické a světelné podněty • smyslové orgány tvoří: 1) vlastní smyslové buňky,...

Složitosti stavby organismů

PRIONY – proteinové infekční částice (bílkoviny) VIROIDY – tyčinkovité molekuly NK bez obalu VIRUSOIDI – malé molekuly NK, obal z proteinů pomocného viru SATELITNÍ VIRY – malé molekuly NK, obal z vlastních proteinů VIRY...

Sinice

– prokaryotní, autotrofní organismy – rostou ve vodě, na vlhké půdě, na skalách a na kůře stromů – tvoří „vodní květ“ – pomnožení v parném létě v rybnících a jezerech → zbarvují vodní hladinu...

Semeno-semen

– vzniká z vajíčka po oplození OPYLENÍ: je přenesení pylu na bliznu pestíku OPLOZENÍNÍ: je splynutí pohlavních buněk = ♀ pohlavní buňky (součástí vajíčka) a ♂ spermatické buňky (součástí pylové láčky) 1. oplození –...

Semenné rostliny

– rozmnožují se semeny I. Nahosemenné rostliny: 1) lyginodendrové rostliny 2) cykasy 3) jinany 4) jehličnany II. Krytosemenné rostliny: 1) dvouděložné 2) jednoděložné I. NAHOSEMENNÉ ROSTLINY – nahá vajíčka leží volně na PLODOLISTECH, nejsou...

Hormon – chemická povaha – žláza – fyziologický účinek

    Hormon   Chemická povaha Žláza Fyziologický účinek Poruchy z nedostatku či nadbytku (onemocnění) Žlázové hormony obratlovců (člověka) Spouštěcí hormony (= zahájí činnost): LIBERTINY STATINY hypothalamus = dno mezimozku koordinace s nervovým řízením organismu: stimulace...

Prvoústí – ploštěnci, hlístí, měkkýši,

Prvoústí – ploštěnci, hlístí, měkkýši, kroužkovci Mnohobuněční (metazoa) • dochází k tvarově a funkční diferenciaci buněk na tkáně, orgány a orgánové soustavy • vychází se z představy kulovité soustavy váleče koulivého (volvox globator) •...