Kategorie: Biologie

Prvoústí – členovci

Prvoústí – členovci kmen: Členovci (arthropoda) • vodní i suchozemští • nejpočetnější živočišný kmen • mají nestejnoměrné (heteronomně) článkované tělo a končetiny • články těla splývají ve větší celky a to v hlavu (cephalon),...

Plod-fructus

– vzniká po opylení a oplození I. pravé plody – vznikají pouze z pestíku (! ze semeníku → z vajíček vznikají semena!) 1) dužnaté 2) suché a) nepukavé b) pukavé II. nepravé plody –...

Ontogenetický vývoj člověka

Ontogenetický vývoj člověka Oplození vajíčka • spermie vstřiknuté při pohlavním styku do pochvy aktivně putují dělohou až do vejcovodu, kde může dojít k oplození vajíčka – splynutí vajíčka a spermie • s vajíčkem může...

Vědní disciplíny

Rozdělení na disciplíny Cytologie – zkoumá buňky, případně jednotlivé buněčné organely Anatomie – věda o vnitřní stavbě těl živých organizmů Morfologie – zabývá se vnější stavbou těl živočichů a jejich jednotlivých částí Organologie –...

Oběhová soustava

TĚLNÍ TEKUTINY – krev (mimobuněčné tekutiny) – tkáňový mok – soustava cévní a mízní vnitřní prostředí – stálost vnitřního prostředí je HOMEOSTÁZA. – míza KREV – obor – hematologie – krev je tekutá tkáň...

Oběhová soustava

Oběhová soustava • latinským názvem angiologia, zajišťuje oběh tělních tekutin • tělní tekutiny zajišťují buňkám tkání stálé optimální podmínky pro jejich specializované funkce, tzn. stálost vnitřního prostředí (homeostáza) • součástí oběhové soustavy je cévní...

Smyslové orgány

= ČIDLA – analyzátory, RECEPTORY – základním znakem živé hmoty je dráždivost = schopnost reagovat na vnější či vnitřní podmět – čidlo má 3 části: a) receptory = smyslové buňky b) dostředivé dráhy c)...

Nebuněčná, prvobuněčná a jednobuněčná forma života

Nebuněčná, prvobuněčná a jednobuněčná forma života říše: Nebuněční (subcellulata) oddělení: Viry (vira) • jsou nebuněčné formy života organismů, jde o struktury mnohem menší a jednodušší než u buňky • jejich velikost je přibližně 15-390...

Mužská pohlavní soustava

Mužská pohlavní soustava • latinským názvem organa genitalia masculina • pohlavní soustava zabezpečuje rozmnožování (reprodukci), tzn. tvorbu nových jedinců (potomků) jedinci již existujícími, na základě jejich vlastní genetické informace • zajišťuje tvorbu pohlavních buněk,...

Močová soustava

– vylučovací soustava – odstraňovaní odpadních látek z těla: a) trávicí soustava → stolice b) dýchací soustava → CO2, H2O c) kožní soustava → pot d) močová soustava → moč – močová soustava odstraňuje...