Kategorie: Český jazyk

Téma 1.světové války v české i světové literatuře

  téma 1. světové války v české poezii Fráňa Šrámek: Života bído přec tě mám rád, antimilitarismus: odpor proti válce: odmítání všech válek i obranných, Modrý a rudý: báseň Raport, modrý: barva uniformy x červený:...

Česká prozaická tvorba meziválečného období

  próza 1. poloviny 20. století dosáhla vysoké úrovně autory nemůžeme jednoznačně zařadit do určitých skupin kvůli působení různých uměleckých a filozofických směrů autoři mění žánry a tématiku charakteristické je množství uměleckých směrů a...

Umělecké proudy české meziválečné poezie

  1) proletářské umění nový proud v české poezii ve 20. letech 20. století (1920-1923) vznik je spjat s revolučními událostmi v Rusku a Německu navázala na domácí sociálně orientovanou básnickou tvorbu (Bezruč, Šrámek, Neumann) propagovalo myšlenku...

Katolická moderna

  Katolická moderna: časopis Nový život; převládá víra, Bůh, spirituální/duchovná poezie r. 1895 vydala Katolická moderna své programové prohlášení v časopisu NIVA. Na rozdíl od České moderny dále respektovala tradice, odmítala literaturu jako řemeslo a...

Divadlo, dramatická tvorba 20. a 30.let 20.století

    epické divadlo: oslovení publika, diváci více zataženi do hry, aktivizování diváka, podněcování k účasti vypadávání herců z role: navázání užšího vztahu s diváky; herecké komentáře děj se neodehrává pouze na jevišti hra přerušována zpěvem; přestrojování...

Samizdatová a exilová literatura

    1945-1948: mezidobí demokracie (ne moc románů, reakce na válku) 1948-1989: únor 48: komunistický převrat změna kulturní i politické situace i podmínek pro tvůrčí činnost 50. léta 20. století politická změna, studená válka...

Hlavní proudy české poezie po roce 1945

    1) česká poezie po roce 1945 a) vyšla díla Josefa Čapka, který zemřel v koncentračním táboře, Josef Čapek: Básně z koncentračního tábora (1946): báseň Když plachá divá zvěř b) pokračují aktivity Skupiny 42:...