Kategorie: Český jazyk

Online test na vyjmenovaná slova po B

Přináším vám jedinečný online test na procvičování vyjmenovaných slov po B. Doufám, že budete úspěšní! Vědomostní testy na stránce testy.nanic.cz/Vyjmenovaná slova B

Rozbor díla Paula Coelha – Ďábel a slečna Chantal

Všechen níže uvedený materiál patří Petráčkové Zuzaně PaedDr. Tímto jí děkuji za jeho vypracování. Paulo Coelho – Ďábel a slečna Chantal Tímto románem autor končí trilogii „A dne sedmého…“, do níž patří ještě U...

Rozbor díla Karla Hynka Máchy – Máj

Všechen níže uvedený materiál patří Petráčkové Zuzaně PaedDr. Tímto jí děkuji za jeho vypracování. K. H. MÁCHA – MÁJ A) lyrickoepická báseň, 4 zpěvy, 2 intermezza Jarmila čeká na břehu jezera na svého milého...

Rozbor díla Karla Jaromíra Erbena – Kytice

Všechen níže uvedený materiál patří Petráčkové Zuzaně PaedDr. Tímto jí děkuji za jeho vypracování. Karel Jaromír Erben – Kytice  první vydání – 1853 Erben –    pocházel z Miletína (nedaleko Dvora Králové) –          z dětství si pamatoval...

Rozbor díla Karla Čapka – Hordubal

Všechen níže uvedený materiál patří Petráčkové Zuzaně PaedDr. Tímto jí děkuji za jeho vypracování. Ačkoliv se tento příběh v některých jednotlivostech opírá o skutečnou událost, jest a chce být jen fikcí a nesnaží se...

Rozbor díla Jiřího Ortena – Elegie

Všechen níže uvedený materiál patří Petráčkové Zuzaně PaedDr. Tímto jí děkuji za jeho vypracování. Pátá Ortenova básnická sbírka byla uspořádána těsně před básníkovou tragickou smrtí, ještě v krutých podmínkách okupované země, mohla však kvůli...

Jak se píší zdvojené souhlásky?

a) slova složená – dvoj/jazyčný, půl/litr b) slova odvozená – ve spojení s předponami od-, pod-, bez-, roz-, nej- atd. Například: od-dálit, od-dělit, od-díl, pod-důstojník, bez-zubý, roz-zuřit, nej-jasnější, nej-jižnější… c) slova končící na -n,...