Kategorie: Finančnictví

Řízení oběžného majetku v podniku

  Řízení oběžného majetku podniku zahrnuje: – řízení zásob – řízení pohledávek – řízení peněžních prostředků   1. 1. Řízení zásob efektivní zabezpečení výrobních i nevýrobních procesů v podniku surovinami, materiálem a výrobky v požadovaném množství...

Silniční daň ČR

Silniční daň ČR • Zavedena rokem 1993 • Zákonem č. 16/1993 Sb. • Ve srovnání s jinými daněmi je jednoduše spravována • Zajišťuje pro Státní fond dopravní infrastruktury (od 1.1.2001) pravidelný výnos cca 5-...

Příjmy z pronájmu § 9

Příjmy z pronájmu § 9 Mezi příjmy z pronájmu patří: § 9 odstavec 1 a) příjmy z pronájmu nemovitostí b) příjmy z pronájmu movitých věcí Společné jmění manželů § 9 odstavec 2 Příjmy plynoucí...

Příjmy z kapitálového majetku § 8

Příjmy z kapitálového majetku § 8 Příjmy z kapitálového majetku jsou § 8 odstavec 1 a) podíly na zisku z majetkového podílu na a. s., s. r. o. a k. s. b) podíly na...

Daně převodové – tzv. trojdaň

Daně převodové – tzv. trojdaň Dani dědické a darovací podléhá hmotný i nehmotný majetek Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemi pevným základem, jsou zapsány v katastru nemovitostí Osvobození od daně dědické a...

Pozemky 2010 stavby

orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, A ovocný sad m2 trvalý travní porost, hospodářský les, rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb m2 x 0,25 % I B x 0,75 % H x průměrná cena...

Nezdanitelná část základu daně § 15

Nezdanitelná část základu daně § 15 Ze základu daně lze odečíst: a) dary – odstavec 1 b) úroky z hypotečního nebo stavebního úvěru – odstavec 3 c) penzijní připojištění – odstavec 5 d) životní...

Daň z příjmů

Daň z příjmů Daň – nevratná částka, zákonem stanovená a pevná, přispívá do státního rozpočtu. Není poskytnuta protihodnota a není za určitým účelem. Daň přímá nepřímá – DPH majetková důchodová – spotřební daň –...