Kategorie: Marketing

Marketing elektrárny Prunéřov

  Cílem mé seminární práce je analýza a přiblížení součacné situace z pohledu marketingu na tepelné elektrárně Prunéřov, patřící společnosti ČEZ, a. s. Toto téma jsem si vybral, protože je mi práce na elektrárně...

První setkání s marketingem v mém kraji

Má první příležitost kdy jsem se setkal s marketingem, nastala v dětství. Zhruba okolo 6-7 roku. Jsem si začal uvědomovat co to vlastně marketing je nebo jsem si to alespoň jako dítě myslel (...

Marketingové nástroje v mém okolí

Úvod: Marketing je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí marketingového výzkumu (dochází ke zjištění potřeb zákazníka). Na základě tohoto výzkumu se firma snaží nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou,...

Kde jsem se setkal s marketingem

kde žiji a jaké prvky nebo nástroje jsem vysledoval S marketingem jsem se setkal už jako dítě. Bylo to formou televizních reklam, mezi dětskými pořady a převážně se stupňovaly začátkem vánoc. Už v té době jsem...

Nástroje získání konkurenční výhody

    Členění trhu (segmentace) – jak firmy identifikují atraktivní tržní segmenty a jakým způsobem volí marketingové strategie   Výběr cílového trhu (targeting) Positioning     Hovořili jsme o značkové politice Procter and Gamble...

Marketing v mém okolí

Úvod V posledních měsících se marketing v mém okolí vyskytuje téměř nepřetržitě. Maminka otevírá kosmetické studio a z finančních důvodů se obrátila na mne, abych jí pomohl, co se týče marketingu, propagace a reklamy. Chopil jsem se...

Marketing v maloobchodu

Cílem naší práce je zamyslet se nad efektivností letáků v marketingové komunikaci maloobchodních řetězců. V této části si tuto marketingovou aktivitu zasadíme do širšího rámce. Marketingový mix se skládá z těchto složek: Výrobek Cena Propagace Distribuce Pro...

Návrh metodiky identifikace stavu životaschopnosti firmy v potížích

  Identifikovat výkonnost ekonomického subjektu a hodnotit jeho životaschopnost je složitý technicko-ekonomický a sociologický problém. Jeho řešení neleží v oblasti jednoduchých matematických vztahů a závislostí, ale odvisí od rozpoznání a kvantifikace celé soustavy faktorů,...

Psychologie komunikace na sociální síti

  – Při využití sociálních sítí v marketingu je jejich snahou účinně oslovit cílovou skupinu… – Základním východiskem k oslovení je znalost jejich potřeb – Nejčastěji vychází z dat podnikového informačního systému   –...

Šíření obsahu na sociální síti

  Virální video Kolik má toto video zhlédnutí? V čem je jeho úspěch? (video o skupině, která hraje klasickou hudbu na náměstí, postupně se přidávají účinkující) Velice úspěšné video Počet zhlédnutí: 58 246 575 Počet...