Kategorie: Marketing

Distribuce; marketingové pojetí distribuce

Distribuce; marketingové pojetí distribuce – cíle, hmotné a nehmotné toky, subjekty distribučního kanálu, přímá a nepřímá distribuce, charakteristiky distribuce dle produktu (spotřební zboží, průmyslové zboží, služby), úrovně intenzity distribuce. Základní charakteristika distribuce Zboží, které...

Produkt

Produkt ( čerpáno z přednášek Marketing 1 a Marketing služeb) Produktem může být věc (obuv, stroj), služba (notářská, kadeřnická), osoba (podávající umělecké nebo sportovní výkony), myšlenka (know-how), místo (na pobyt) nebo i organizace (kluby,...