Kategorie: Hospodářská politika

Ekonomika založená na znalostech a informační společnost

 Charakteristika pojmu. Klasifikace znalostí a znalostních procesů. Hlavní pilíře znalostní ekonomiky. Ukazatelé hodnocení úrovně znalostní ekonomiky. Charakteristika informační společnosti. E-aktivity v informační společnosti. Postavení EU ve znalostní ekonomice. Existuje v ČR informační společnost? Zdůvodněte....

Podpora inovací v EU.

 Úloha inovací v rozvoji, definice a členění. Systémový přístup k inovacím – národní a regionální systémy inovací, inovační strategie. Způsoby hodnocení inovací v EU a postavení jednotlivých států a ČR. Jsou v ČR dostatečné...

Konkurenceschopnost ČR.

Postavení ČR z hlediska konkurenceschopnosti ve světě. Analýza faktorů konkurenceschopnosti. Pyramidový model pro ČR. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. Konkurenceschopnost jako fenomén současnosti Globální cíl NSRR 2007-2013: … aby Česká republika byla přitažlivým místem pro...

Konkurenceschopnost EU

Konkurenceschopnost států a regionů a její hodnocení. Základní faktory a modely růstu konkurenceschopnosti. Postavení EU ve světě z hlediska konkurenceschopnosti a srovnání s hlavními soupeři. Hodnocení konkurenceschopnosti ČR. Může se EU stát nejkonkurenceschopnější ekonomikou...

Politika a programování rozvoje venkova v EU a ČR.

  Vymezení problematiky venkova v EU. Formování politiky rozvoje venkova v EU a ČR. Jaké jsou základní odlišnosti procesu programování politiky venkova oproti programování strukturální pomoci v EU? Nástroje a programy politiky rozvoje venkova v ČR. Perspektivy politiky rozvoje...

Perspektivy politiky soudržnosti EU

 v programovém období 2014-2020. Základní klíčové dokumenty budoucího zaměření politiky soudržnosti po roce 2013. Mezníky formování budoucí politiky soudržnosti v letech 2010-2013. Aktuální stav příprav na programové období 2014-2020 z pohledu evropské, národní a...

Perspektivy politiky soudržnosti EU

 v programovém období 2014-2020. Základní klíčové dokumenty budoucího zaměření politiky soudržnosti po roce 2013. Mezníky formování budoucí politiky soudržnosti v letech 2010-2013. Aktuální stav příprav na programové období 2014-2020 z pohledu evropské, národní a...

Fond soudržnosti a iniciativy politiky soudržnosti EU

 Význam a charakteristika Fondu soudržnosti v EU. Iniciativy finančních institucí EU jako zvláštní nástroje podpory politiky soudržnosti v EU. Jaký je současný přístup a konkrétní realizace Fondu soudržnosti v ČR? Ve kterých operačních programech...

Programování strukturální pomoci EU v ČR

 Logika programování strukturální pomoci EU. Programové dokumenty strukturálních fondů EU v programovém období 2007-2013. Legislativní rámec programování. Implementace programů strukturálních fondů EU v ČR. Instituce pro řízení programů. Jaká je současná úroveň realizace a...

Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU

 v období 2007-2013. Architektura politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v letech 2007-2013. Legislativní, finanční a institucionální rámec politiky soudržnosti EU. Jaké jsou dosažené výsledky v oblasti ekonomické, sociální a územní soudržnosti EU?  ...