Kategorie: Technika

Architektura dvacátého století – abecední pojmy C,D

ciam, Congrčs Internationaux d’Architecture Moderne, Mezinárodní kongresy moderní architektury – sdružení architektů prosazujících funkcionalismus. Sdružení bylo založeno roku 1928 na I. kongresu na zámku La Sarraz u Lausanne z iniciativy Le Corbusiera, W. Gropia...

Architektura dvacátého stojetí – abecední pojmy B

Bauhaus, Das Staatliche Bauhaus – umělecko-průmyslová škola založená 1919 ve Výmaru v Německu. Bauhaus vznikl sloučením výmarské akademie a Uměleckoprůmyslové školy založené H. van der Veldem z popudu sasko-výmarského arcivévody roku 1906. Veldeho nástupcem...

Architektura dvacátého stojetí – abecední pojmy A

O architektuře dvacátého stojetí byly již napsány stovky /možná i tisíce/ odborných statí a knih, přesto je to téma které neustále volá po nových pohledech na naši nedávnou minulost i současnost. Pojďme se dnes...

Architektura dvacátého stojetí

O architektuře dvacátého stojetí byly již napsány stovky /možná i tisíce/ odborných statí a knih, přesto je to téma které neustále volá po nových pohledech na naši nedávnou minulost i současnost. Pojďme se dnes...

Logistika

– průmyslové logistice – obchodní logistice – nemocniční logistice – skladové logistice – provozní log. – podnikové – dopravní – zásobovací Spolu s hospodářským rozmachem po 2.sv.válce se zvyšovala náročnost spotřebitelů, to vedlo po...