Štítky: onlinevyukacestiny.cz

Osvobozené divadlo

Osvobozené divadlo bylo založeno v roce 1927 a první hrou, která se zde hrála byla Vest pocket revue. Hlavními postavami tohoto divadla byla klaunská dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich. Důležitou roli zde hrál...

Online test na předpony od-, nad-, pod-, před-

—1) Šli jsme po[dd|d|d]pořit své kamarády. —2) Po[d|dd|dd]aní nadšeně tleskal[i|y|i] svému králi. —3) Spousty žáků dosahuje po[dd|d|d]průměrných výsledků. —4) Nedaleko školy je po[dd|d|d]chod pro chodce. —5) Umíš už rozlišit pře[d|dd|d]pony a pře[d|dd|d]ložky? —6) Snoubenci...

Online test na pravopis velkých a malých písmen III

mapa bývalé země [Č|č|Č]eské, král [k|K|K]arel [č|Č|Č]tvrtý, úřadovna místního [N|n|n]árodního [v|V|v]ýboru, písně [L|l|L]užických [S|s|S]rbů, v našem jednotném [z|Z|z]emědělském [d|D|d]ružstvě, pěvecké sdružení [H|h|H]lahol, melodie písně [N|n|N]ad [t|T|T]atrou se blýská, žádost pro [k|K|K]ancelář prezidenta [R|r|r]epubliky, časopis...

Všeobecný online test pro pokročilé na téma masáže

Rela[x|ks|x]ační (aroma) masá[š|ž|ž] Jedná se o masáž zam[ě|ně|ě]řenou na odpočinek od všedního stresu. Vlivem různých esenciáln[í|ý|í]ch olejů a jemného propracování sval[ů|ú|ů] dojde k uvolnění f[i|y|y]zickému i ps[y|i|y]chickému. Klasická masáž Tato masáž je zaměřená na...

Všeobecný online test pro pokročilé na téma Václav III.

H[y|i|i] storie tápe Není v[ů|ú|ů]bec jednoduché v nepřeberném mno[žs|šs|žs]tví motivů v[i|y|y]brat ten pravděpodobn[ý|í|ý], a je [z|s|z]hola nemožné s jistotou určit vraha, nebo toho, kdo jej najmul. Nakonec všechno může b[í|ý|ý]t jinak, a důvod, pro n[ěj|ě|ě]ž...

Karel Toman – vl. jménem Antonín Bernášek

*25.2.1877 +12.6.1946 Karel Toman byl český básník a syn rolníka, který studoval na gymnáziu ve Slaném, poté v Příbrami. V roce 1896 přichází do Prahy na práva, ale studium nedokončil. Rychle střídal zaměstnání a...

Všeobecný online test pro pokročilé na téma auta

Obrně[n|nn|n]é model[i|y|y] již dnes nabízí několik automob[i|y|i]lek včetně většiny [n|N|n]ěmeckých prém[i|y|i]ových v[í|ý|ý]robců, stejně jako třeba skupina [j|J|J]aguar Land Rover, ale zákazníci Bentley musí v současné dob[ě|je|ě] konzultovat své přání s externími firmami jako s [n|N|n]ěmeckou...

Antonín Sova

* 26. 2. 1864 – Pacov + 16.8. 1928 – Pacov Antonín Sova byl český básník a prozaik ovlivněný symbolismem, impresionismem a realismem. Narodil se v rodině pacovského učitele. Studoval gymnázium v Táboře, dokončil...