Štítky: onlinevyukacestiny.cz

Kosmas

Kosmas Kosmas byl děkanem svatovítské kapituly a je považován za nejstaršího kronikáře. Narodil se nejspíše roku 1045 ve šlechtické, nebo kněžní, rodině a zemřel 21. 10. 1125 v Praze. Vzdělání absolvoval na pražské katedrální...

Josef Hora

Josef Hora 8. 7. 1891 – Dobříň u Roudnice 21. 6. 1945 – Praha Josef Hora byl český básník, který procházel z rolnického rodu. Vystudoval gymnázium v Roudnici. Poté studoval právnickou fakultu v Praze....

Josef Hora

Josef Hora 8. 7. 1891 – Dobříň u Roudnice 21. 6. 1945 – Praha Josef Hora byl český básník, který procházel z rolnického rodu. Vystudoval gymnázium v Roudnici. Poté studoval právnickou fakultu v Praze....

Online test na slabiky my(mý) – mi(mí) IX

Um[y|i|y]j si obličej m[í|ý|ý]dlem. Včera jste zvítězili vy, dnes m[y|i|y]. Zm[í|ý|ý]lená neplatí. Chce se m[i|y|i] spát. Chci m[ý|í|í]t pevné zdraví. Veselá m[y|i|y]sl půl zdraví. M[i|y|y] chodíme do čtvrté třídy. Auto dostalo v zatáčce sm[y|i|y]k....

Online test na slabiky my(mý) – mi(mí) IX

Um[y|i|y]j si obličej m[í|ý|ý]dlem. Včera jste zvítězili vy, dnes m[y|i|y]. Zm[í|ý|ý]lená neplatí. Chce se m[i|y|i] spát. Chci m[ý|í|í]t pevné zdraví. Veselá m[y|i|y]sl půl zdraví. M[i|y|y] chodíme do čtvrté třídy. Auto dostalo v zatáčce sm[y|i|y]k....

Online test na slabiky my(mý) – mi(mí) VIII

M[y|i|i]lada m[í|ý|í]chá v malé m[y|i|i]sce tvaroh. M[y|i|y] jsme ještě nebyli v Praze. M[y|i|i]rek m[y|i|y]slil, že se um[i|y|y]je v um[ý|í|ý]várně. M[y|i|i]lena a Em[i|y|i]lka si m[i|y|y]dlí ruce m[ý|í|ý]dlem. Mouchy jsou dotěrný hm[i|y|y]z. Nikdo není neom[y|i|y]lný. Přem[í|ý|ý]šlej...

Online test na slabiky my(mý) – mi(mí) VIII

M[y|i|i]lada m[í|ý|í]chá v malé m[y|i|i]sce tvaroh. M[y|i|y] jsme ještě nebyli v Praze. M[y|i|i]rek m[y|i|y]slil, že se um[i|y|y]je v um[ý|í|ý]várně. M[y|i|i]lena a Em[i|y|i]lka si m[i|y|y]dlí ruce m[ý|í|ý]dlem. Mouchy jsou dotěrný hm[i|y|y]z. Nikdo není neom[y|i|y]lný. Přem[í|ý|ý]šlej...

Online test na slabiky my(mý) – mi(mí) VII

podej m[y|i|i] knihu, m[y|i|y] se máme, budu m[ý|í|í]t svátek, musím m[ý|í|ý]t nádobí, m[i|y|y]la jsem podlahu, m[y|i|i]lá mam[i|y|i]nko, dědeček se m[í|ý|ý]lí, děti se m[y|i|y]jí, m[y|i|i]lý tatínku, čas rychle m[í|ý|í]jí, um[ý|í|í]š dobře plavat, um[ý|í|ý]vá rád nádobí,...

Online test na slabiky my(mý) – mi(mí) VII

podej m[y|i|i] knihu, m[y|i|y] se máme, budu m[ý|í|í]t svátek, musím m[ý|í|ý]t nádobí, m[i|y|y]la jsem podlahu, m[y|i|i]lá mam[i|y|i]nko, dědeček se m[í|ý|ý]lí, děti se m[y|i|y]jí, m[y|i|i]lý tatínku, čas rychle m[í|ý|í]jí, um[ý|í|í]š dobře plavat, um[ý|í|ý]vá rád nádobí,...

Online test na slabiky my(mý) – mi(mí) VI

m[y|i|i]lé děti, m[y|i|y]jeme se m[í|ý|ý]dlem, mokrý jako m[y|i|y]š, nepatrné sm[ý|í|í]tko, není zlom[y|i|y]slný, malý m[ý|í|í]ček, víc přem[ý|í|ý]šlejte, nevysm[ý|í|í]vej se, nem[i|y|i]lý om[i|y|y]l, zam[y|i|y]kej pečlivě, v Litom[i|y|y]šli, m[i|y|i]strné dílo, neum[i|y|y]té ruce, m[í|ý|í]rové jednání, um[i|y|y]j si ruce, oprávněná...