Štítky: onlinevyukacestiny.cz

Jak správně napsat diskurzívní úvahu?

Úvaha Typ: Diskurzívní Tato forma písemného cvičení, neboli slohového útvaru, vyžaduje rovněž formální styl. V eseji (v této slohové práci) je nutné rozebrat nejrůznější aspekty problematiky a analyzovat argumenty pro a proti. Cílem eseje...

Jak napsat názorovou úvahu?

Úvaha Typ: Názorová Při psaní názorové úvahy si nejprve uvědom, zda souhlasíš, či nesouhlasíš s uvedenou tezí. Sestav si soupis argumentů s odůvodněním. Užívej formální styl, tzn. nepoužívej hovorových výrazů a zkrácených forem. Úvod...

Jak správně napsat úvahu typu „Pro a proti“?

Úvaha Typ: Pro a proti Pří psaní úvahy typu „Pro a proti“ se zamysli nad argumenty pro a proti uvedené tezi. S ohledem na omezený počet slov se musíš soustředit pouze na nejdůležitější aspekty...

Jak správně napsat úvahu typu „Pro a proti“?

Úvaha Typ: Pro a proti Pří psaní úvahy typu „Pro a proti“ se zamysli nad argumenty pro a proti uvedené tezi. S ohledem na omezený počet slov se musíš soustředit pouze na nejdůležitější aspekty...

Jak správně napsat vyprávění?

Vyprávění Úvod (odstavec 1) Popiš situaci, představ hrdiny vyprávění a krátce popiš místo/čas děje Stať (odstavec 2 až 4) Na dva až tři odstavce popiš, jak probíhá děj Závěr (odstavec 5) Zformuluj celkový komentář,...