Kategorie: Chemie

Prvky p2, p1 – tetrely, triely

  Zařazení v PSP, charakteristika uhlíku, křemíku, výskyt, sloučeniny, vlastnosti. Nejdůležitější sloučeniny cínu a olova. Bór, hliník – charakteristika, sloučeniny, slitiny, aluminotermie, použití. p1 prvky – triely prvky 13. skupiny, patří mezi ně B,...

Prvky p4, p3 – chalkogeny, pentely

Obsah otázky: Zařazení v PSP, charakteristika síry, dusíku, fosforu. Výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, použití. Nejdůležitější sloučeniny. Zařazení v PSP Chalkogeny O, S, Se, Te, Po. (Se a Te mají ox. číslo +4 – jsou...

Halogeny

Obsah otázky: Zařazení v PSP, charakteristika, oxidační čísla, výskyt, příprava, výroba, vlastnosti, použití, sloučeniny. Pojem halogenace v organické chemii. Zařazení v PSP patří do VII. A (17.) skupiny název odvozen ze slova halos =...

Roztoky, koncentrace roztoků, acidobazické děje

Obsah otázky: Charakteristika a druhy roztoků, výpočty objemového a hmotnostního zlomku roztoků, koncentrace, směšovací a křížové pravidlo. Teorie kyselin a zásad, konjugované páry, autoprotolýza, iontový součin vody, výpočet pH, hydrolýza solí, rovnováha protolytických reakcí,...

Technické plyny

  Mezi technické plyny zahrnujeme produkty získávané ze vzduchu, tedy kyslík, dusík, vzácné plyny.. Dále vodík různé topné plyny a některé plyny používané jako výchozí látky v průmyslu organické chemie jako syntézní plyn, ethylen,...

Vyjadřování složení roztoků

  Obecně náleží roztoky mezi disperzní soustavy, které se skládají alespoň ze dvou látek, jedna z nich se nazývá disperzní podíl a je rozptýlena ve formě jemných částic v disperzním prostředí. Podle velikosti částic...

Nanotechnologie a nanomateriáy

Definice pojmu „nanotechnologie“ se poněkud v jednotlivých programech a u různých autorů liší. Jako první použil tohoto termínu Taniguchi v roce 1974 [1], když popisoval výrobní technologie a měřící techniky, při kterých je možné dosáhnout přesností...

Makromolekulární sloučeniny

           jsou organické nebo anorganické sloučeniny, ve kterých jsou atomy spojeny kovalentními vazbami a jejich minimální relativní molekulová hmotnost je 1000. Molekula výchozí látky se nazývá monomer, výsledná makromolekula se nazývá polymer, reakce,...

Organická chemie

                                        Předmětem organické chemie jsou sloučeniny čtyřvazného uhlíku. Elektronová konfigurace uhlíku: 1s2 2s2 2p2 Þ má tedy 4 valenční elektrony, což znamená, že je čtyřvazný. Uhlík tvoří buď 4 jednoduché vazby, nazývané s...

Anorganické názvosloví

Názvosloví chemických prvků. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní symbol který tvoří velké začáteční písmeno mezinárodního názvu prvku a většinou se připojuje z tohoto názvu ještě jedno malé písmeno. N – Nitrogenium, Na – Natrium,...