Kategorie: Jazyky

Humor a satira v české literatuře 19. a 20. století

( hlavní osobnosti: Havlíček, Hašek, Jirotka, Poláček )   Humor a satiru můžeme v naší literatuře sledovat již od 14. století. Mezi základní žánry patří: satira – umělecké dílo odsuzující výsměchem, sarkasmem, ironií, vtipem a...

Vývoj české balady

Balada – báseň jež v sobě spojuje epiku, lyriku i drama ( lyrickoepická báseň ) – líčí děj, obvykle ponurý, smutný, tragický, podává jej s hlubokým citovým zaujetím – nezná epickou šíři, usiluje o spád a...

Vývoj českého divadla od obrození do současnosti

Počátky českého dramatu nacházíme již ve 12. století. Jeho kořeny mají náboženský původ Þ vycházely z Kristovy smrti a jeho vzkříšení. O tom svědčí i první česká divadelní hra ( fraška ): Mastičkář – tři...

Demokratické tradice české publicistiky

  Publicistka ~ zabývá se běžnými či obecnějšími otázkami společenského života za účelem: informativním vysvětlujícím výchovným obecně vzdělávacím zábavným~ beletristické žánry v knihách ~ je publikována v novinách, časopisech Václav Matěj Kramerius   pochopil význam žurnalistiky...

Román v proměnách staletí

   Román: epický literární žánr, typická je pro něj forma prozaická podává výpověď o hlavním hrdinovi, který je zobrazen ve svých vztazích ke                             společnosti a ve svém vývoji vylíčení osudů není samoúčelné, hrdinovy příběhy...

Tradice historické beletrie

  Historická próza: – její děj je položen do minulosti tak vzdálené, že o ní již nemáme vědomí založené na vlastní paměti nebo zprávách starších vrstevníků. Historické dílo má vytvořit reálný, pravdivý obraz minulosti,...

Manifest České moderny

vydán roku 1895, sestaven Josefem Svatoplukem Macharem · signatáři: František X. Šalda, F.V. Krejčí, V Mrštík, Otokar Březina, A.Sova, K. Hlaváček · program české moderny byl platformou mladé generace · důraz na literární kritiku,...

Jane Austenová – Pýcha a předsudek

historické pozadí: viktoriánská morálka (VB 19. století)-regulovat lásku (odvádí od Boha), prioritou je zabezpečení x romantici a východní kultura-volné pojetí lásky, intenzita, láska jako vztah k absolutní skutečnosti-odvozena od Boha, proto k němu přivádí-přírodní pojetí pro...

Jane Austen

1775 –1817 anglická spisovatelka tvořila v době romantismu, ale její díla nesou prvky realismu zakladatelka moderního rodinného románu v anglické literatuře narodila se v početné rodině (6 bratrů, sestra Cassandra) vzdělanější, než ostatní dívky (Oxford, internátní...