Kategorie: Jazyky

Větné členy – přehledné shrnutí

Větný člen Na čem závisí Jak je závislost vyjádřena Jak se ptáme Vnitřní dělení Čím bývá vyjádřen Co vyjadřuje podmět základní stavební dvojice Kdo? Co? a přísudek a) vyjádřený b) nevyjádřený c) všeobecný podstatným...

Velká písmena – kdy se píší, a kdy ne!

Zapamatuj si! v jednoslovných vlastních jménech píšeme velké počáteční písmeno: Eva, Praha, Evropa… ve víceslovných vlastních jménech píšeme v zásadě velké počáteční písmeno v prvním slově (pravidlo prvního písmene): Spojené státy americké, Tichý oceán,...

Psaní předložek a předpon s (se) a z (ze)

Předložku s (se) píšeme ve spojení se 7. pádem. Příklad: s máslem, s láskou, s tebou, s pozdravem…. Předložku z (ze) píšeme ve spojení s 2. pádem. Příklad: z mostu, z oka, z radosti,...

Pravidla psaní různých slohových útvarů

Všechen níže uvedený materiál patří Petráčkové Zuzaně PaedDr. Tímto jí děkuji za jeho vypracování. 1/ VYPRAVOVÁNÍ podstata vypravování: děj, příběh vystižený tak, aby si ho čtenář dovedl představit děj v průběhu, logické souvislosti nebo...

Rozbor díla Vladislava Vančury – Rozmarné léto

Všechen níže uvedený materiál patří Petráčkové Zuzaně PaedDr. Tímto jí děkuji za jeho vypracování. Připomínka starých časů: Řeka Orše, Krokovy Vary ((lázně), červen. ústav Antonína Důry (mistr) – Říční lázně „Tento způsob léta zdá...

Rozbor díla Vladimíra Párala – Katapult

Všechen níže uvedený materiál patří Petráčkové Zuzaně PaedDr. Tímto jí děkuji za jeho vypracování. Vladimír Páral – Katapult Próza založená na protikladu vysněného životního ideálu a ubíjejícího každodenního stereotypu.  Próza s podtitulem Jízdní řád...

Rozbor díla Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka – Akt

Všechen níže uvedený materiál patří Petráčkové Zuzaně PaedDr. Tímto jí děkuji za jeho vypracování. Akt – Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak 1/ Úvodní seminář: vědecké sympozium Vystupují: a/ profesor Miloň Čepelka b/ doktor zoologie Zdeněk...

Rozbor díla Ladislava Fukse – Spalovač mrtvol

Všechen níže uvedený materiál patří Petráčkové Zuzaně PaedDr. Tímto jí děkuji za jeho vypracování. Spalovač mrtvol – Ladislav Fuks Vydáno v roce 1967; groteskní hororová novela o zlu skrytém pod maskou dobrotivosti. Motto: „Největší...