Kategorie: Jazyky

Jak správně napsat popis osoby?

Popis osoby Předmětem popisu může být také osoba. Je třeba mít na paměti, že toto písemné cvičení vyžaduje zdůvodnění volby dané osoby. Při psaní textu měj na paměti zachovávání zvoleného stylu, a to buď...

Jak správně napsat recenzi?

Recenze je krátký popis filmu, knihy, nebo uměleckého díla s jejich ohodnocením. Recenzi můžeš napsat jazykem spisovným, nebo hovorovým. Záleží komu je recenze určena. Při psaní  recenze většinou užíváme přítomný čas prostý. Je možné...

Jak správně napsat diskurzívní úvahu?

Úvaha Typ: Diskurzívní Tato forma písemného cvičení, neboli slohového útvaru, vyžaduje rovněž formální styl. V eseji (v této slohové práci) je nutné rozebrat nejrůznější aspekty problematiky a analyzovat argumenty pro a proti. Cílem eseje...

Jak napsat názorovou úvahu?

Úvaha Typ: Názorová Při psaní názorové úvahy si nejprve uvědom, zda souhlasíš, či nesouhlasíš s uvedenou tezí. Sestav si soupis argumentů s odůvodněním. Užívej formální styl, tzn. nepoužívej hovorových výrazů a zkrácených forem. Úvod...

Jak správně napsat úvahu typu „Pro a proti“?

Úvaha Typ: Pro a proti Pří psaní úvahy typu „Pro a proti“ se zamysli nad argumenty pro a proti uvedené tezi. S ohledem na omezený počet slov se musíš soustředit pouze na nejdůležitější aspekty...

Jak správně napsat úvahu typu „Pro a proti“?

Úvaha Typ: Pro a proti Pří psaní úvahy typu „Pro a proti“ se zamysli nad argumenty pro a proti uvedené tezi. S ohledem na omezený počet slov se musíš soustředit pouze na nejdůležitější aspekty...

Jak správně napsat vyprávění?

Vyprávění Úvod (odstavec 1) Popiš situaci, představ hrdiny vyprávění a krátce popiš místo/čas děje Stať (odstavec 2 až 4) Na dva až tři odstavce popiš, jak probíhá děj Závěr (odstavec 5) Zformuluj celkový komentář,...