Kategorie: Fyzika

Gravitační pole

 Gravitační pole – prostor, kde působí gravitační síly – každá dvě tělesa na sebe působí gravitačními silami(nemusí nutně docházet k bezprostřednímu styku těles) = gravitace(působení gravitačních sil) – každá dvě tělesa se vzájemně přitahují stejně...

Mechanická práce a energie

Mechanická práce a energie Mechanická práce – děj, při kterém těleso na které působíme silou F posouváme o dráhu s – α je úhel, který svírá síla s trajektorii pohybu, práci totiž koná pouze tečná...

Dynamika hmotného bodu

Dynamika hmotného bodu – studuje příčiny pohybu HB – příčinou pohybu a jeho změn je síla Síla – vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru vzájemného působení těles – charakterizována velikostí, směrem a polohou působiště...

Struktura a vlastnosti pevných látek

PEVNÉ LÁTKY – zachovávají si tvar i objem(pokud na ně nepůsobí vnější síly) 1. krystalické – charakteristické pravidelným uspořádáním částic, z nichž jsou složeny, mají stálou teplotu tání a. monokrystaly – uspořádány tak, že...

Kinematika hmotného bodu

– popisuje pohyb,ale nezabývá se příčinou pohybu HMOTNÝ BOD -model tělesa, u kterého zanedbáváme rozměry,ale hmotnost(m) zachováváme -nahrazujeme jím těleso, pokud jsou jeho rozměry zanedbatelné vzhledem k délce pohybu, HB se umisťuje do těžiště...