Kategorie: Pojišťovnictví

Členění soukromého pojištění – základní pojmy

  dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví · Pojišťovnou tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu; · tuzemskou pojišťovnou právnická osoba se sídlem na území České republiky, které...

Pojem pojištění

Pojištění  Podstata pojmu pojištění: jako finanční kategorie, jako finanční služby, součást fin. trhu Vyrovnání se s nahodilými událostmi Subjekt má dvě možnosti   z vlastních zdrojů (samopojištění) pojištění – nástroj finanční eliminace negativních důsledků...

Základy pojišťovnictví

  Rozvoj lidské společnosti → zvyšování životní úrovně, ale také větší nebezpečí; n každý ekonomický subjekt je stále vystaven nebezpečí nastáním nějaké škody → důsledkem je nejistota. Definice nejistoty a její rozdělení: n pravá...